Biuro Duchnowska

Cennik

• Księga Przychodów i Rozchodów (KpiR) od 220 zł. netto +Vat*
• Ryczałt ewidencjonowany od 200 zł. netto + Vat*
• Pełna księgowość od 600 zł. netto + Vat*

* koszt uzależniony od ilości dokumentów
„Dokumentem” w rozumieniu ww. kosztu jest każdy dokument podlegający księgowaniu, nazywany również dowodem księgowym. Mogą nim być zarówno dokumenty sprzedażowe, dowody wewnętrzne, listy płac, jak również pozostałe noty księgowe oraz dokumenty kosztowe.

Biurokkm. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej – obniżenia lub podwyższenia opłaty za obsługę księgową, w następujących przypadkach:
• sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
• obsługa dokumentów walutowych,
• występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej

Oferta biura rachunkowego w Szczecinku