Biuro Duchnowska

Kadry i płace

W ramach współpracy nasze Biuro zajmie się obsługą kadrowo- płacową pracowników, która wedle życzeń może objąć:

1. Przygotowanie:
• umów o pracę i cywilno- prawnych
• wypowiedzeń, aneksów, Świadectw Pracy .

2. Sporządzanie list płac i rozliczanie umów cywilno- prawnych

3. Prowadzenie ewidencji obecności (rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, itp.)

4. Sporządzanie i wysyłanie:
• deklaracji Zus , DRA Z-3 / Z-3B
• zgłoszenia do zarejestrowania i wyrejestrowanie z ZUS
• podatkowych typu Pit-11./IFT PIT-4R , PR-7

5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników.

Oferta biura rachunkowego w Szczecinku