Biuro Duchnowska

Księgowość

1. Prowadzenie ewidencji:
• PKPiR (zasady ogólne , liniowy)
• Ryczałt ewidencjonowany( ewidencja przychodów)
• Rejestry VAT
• Środków Trwałych

2. Obliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego
3. Obliczanie miesięcznego podatku VAT
4. Sporządzanie i wysyłanie deklaracji rocznych PIT
5. Wysyłanie i sporządzanie niezbędnych deklaracji / plików JPK do Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo sporządzamy także roczne zeznania podatkowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nasze Biuro nie prowadzi usług doradczych.

Oferta biura rachunkowego w Szczecinku