Biuro Duchnowska

Rozliczenia zagraniczne

Od ponad dekady współpracujemy z firmą Eu Service, która specjalizuje się m.in. w rozliczaniu podatków z zagranicy.

W ramach rozliczeń zagranicznych możemy dla Państwa:

• rozliczyć Pit-36 z zał. Pit-ZG, pity sporządzamy w formie papierowej i elektronicznej z wysyłką elektroniczną
• rozliczyć podatek z krajów UE takich jak:
– Niemcy
– Holandia
– Belgia
– Austria
– Czechy

• wnioskować o zasiłek rodzinny z Niemiec i Holandii
• sporządzić tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
• pomóc w uzyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego na terenie Niemiec (FREISTELLUNG SBEBCHEINIGUNG)
• przygotować dokumentację do wydania A-1 z Zus
• przygotować dokumentację do wydania certyfikatu rezydenta z Urzędu Skarbowego
• oraz szereg innych usług

 

Oferta biura rachunkowego w Szczecinku